header
Specialisten in
veilig en comfortabel
thuis wonen

Privacy Policy

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ook op onze website. 

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Lekker Thuis Oud Worden de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

 

 

Cookies

Lekker Thuis Oud Worden registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Lekker Thuis Oud Worden de website verbeteren. 

Voor het verzamelen van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van een geanonimiseerde variant van Google Analytics. De geanonimiseerde statistieken bevatten dus geen demografische of persoonsgegevens. Voor het bijhouden van statistieken voor deze website worden de onderstaande cookies op uw computer of telefoon geplaatst.

Naam cookie 

Gebruik 

Levensduur

_ga

Geanonimiseerde statistieken

2 jaar

_gat

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

_gid

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Formulieren op lekkerthuisoudworden.nl

Op de contactpagina van deze website staat een formulier waarin wordt gevraagd om persoonsgegevens. Hierbij wordt gevraagd naar uw naam, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen. Uw ingevulde gegevens van het contactformulier worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. 

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. 

 

Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Voor formulieren op pagina's binnen lekkerthuisoudworden.nl die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen op een mailserver in eigen beheer. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Lekker Thuis Oud Worden heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

 

U heeft het recht:

 • Op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt deze altijd laten corrigeren of verwijderen.
 • Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • Een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lekker Thuis Oud Worden. Wij waarderen het als u hierover direct contact met ons opneemt. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Lekker Thuis Oud Worden
Zuid Esmarkerrondweg 250
7553 DW Enschede